$ DOLAR → Alış: 6,04 / Satış: 6,06
€ EURO → Alış: 6,73 / Satış: 6,76

Okullar arası yapılan sınav sonuçları

Okullar arası yapılan sınav sonuçları
  • 15.04.2013
  • 160 kez okundu

5,6 ve 7. Sınıfların soru ve cevap anahtarı ;

1. Aşağıdakilerden hangisi İslâm Dini’nin evrensel özelliklerinden biri değildir?

A) İslâm bütün insanlığa gönderilmiş son ilâhi dindir.
B) İslâm’da aşırılık yoktur.
C) İslâm yalnızca ahiret dini’dir.
D) İslâm akıl ve ilim dinidir.

2. Aşağıdakilerden hangisi amentü cümlesinin içeriğinde yer almaz?

A) Allah’a iman
B) Meleklere iman
C) Kitaplara iman
D) Namaz kılmak

3. Aşağıdakilerden hangisi “Allah’ın Zâti Sıfatları” arasında yer alır?

A) Vücud
B) Hayat
C) Basar
D) Kudret

4. Biri insanların sağında, diğeri solunda bulunan, sağındaki insanın yaptığı iyilikleri solundaki ise kötülükleri yazan meleklerin isimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Münker-Nekir
B) Rıdvan-Malik
C) Kirâmen-Kâtibîn
D) İsrâfil-Mikâil

5. Aşağıdakilerden hangisi vahyin geliş şekilleri arasında yer almaz?

A) Yazılı metinler halinde vahiy
B) İlhâm yoluyla vahiy
C) Melek vasıtasıyla olan vahiy
D) Sadık rüya yoluyla vahiy

6. Peygamberler ……. sıfatına sahip kimselerdir. Kendilerine her hususta güvenilir. Kimseye asla hıyanet etmezler.

Yukarıda boş bırakılan yere peygamberlerde bulunması vacip olan sıfatlardan hangisi getirilmelidir?

A) Sıdk
B) Emanet
C) Fetânet
D) İsmet

7. Ahirete imanın faydaları arasında hangisi sayılamaz?
A) İnsana sorumluluk duygusu kazandırır.
B) Sonsuz bir hayata hazırlar.
C) İnsanı teselli eder üzüntüsünü azaltır.
D) Sadece ahireti düşünmeyi ve dünyadan uzaklaşmayı sağlar.

8. Kıyametin ne zaman kopacağını aşağıdakilerden hangisi bilir?

A) Peygamberler
B) Melekler
C) Evliyalar
D) Hiç biri

9. “İnsanların hayırlısı, insanlara yararlı olandır” hadisi ile Hz. Peygamber aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmıştır?

A) Toplumsal dayanışma ve yardımlaşma
B) Bireysel başarı
C) Ekonomik kalkınma
D) Kavmiyetçiliği teşvik

10. İslâm dininde ibadetler bedenle yapılan, malla yapılan, hem bedenle hem de malla yapılan ibadetler olmak üzere üçe ayrılır.
Buna göre aşağıdaki ibadetlerden hangisi hem malla hem bedenle yapılan ibadete örnektir?

A) Oruç
B) Zekât
C) Hac
D) Namaz

11. Mustafa öğle namazını kılmak için caminin abdest alınan bölümüne oturdu. Kollarını sıvazladıktan sonra ilk önce Eüzü besmele çekerek ellerini yıkadı. Sonra her abdest organını üçer defa olmak üzere sırayla ağız, burun, kollar, yüz, kulak, başı mesh, boyun ve son olarak da ayaklarını yıkayarak abdestini tamamlamıştır.
Acaba Mustafa aşağıdaki organlarından hangisini yıkarken sıralamada hata yapmıştır?

A) Ağız burun
B) Kollar
C) Başı mesh
D) Ayakları yıkamak

12. Hz. Ömer bir gün dışarıda gezerken bir anne ile kızın konuşmasına şahit olmuştur. Kızın annesi süte su katıvermesi için kızından su getirmesini ister. Kız da süte su katmayı Hz. Ömer’in yasakladığını söyler. Bu yüzden kız getirmez. Annesi Hz. Ömer’in kendilerini görmediğini söyleyince kız : “Hz. Ömer görmese de Allah görüyor ya ” demiştir.

Yukarıdaki hikaye Allah’ın hangi sıfatından bahsetmektedir?

A) Semî
B) Basar
C) Kudret
D) Kelam

13. I. Dinimizce yapılması kesinlikle emredilenler
II. Peygamberimizin ibadet niyetiyle yaptıkları
III. Dinimizce yapılması kesin olarak yasaklananlar
Yukarıda verilen mükellefin hükümleri hangi seçenekte sırayla doğru verilmiştir?

A) Farz-Vacip-Sünnet
B) Haram-Helal-Mekruh
C) Farz-Sünnet-Haram
D) Sünnet-Müstehap-Haram

14. Ergenlik çağına ulaşan erkek ve kızların kendilerinde meydana gelen özel duruma hükmî kirlilik (cünüplük ve âdet hali) denir. Bu durumdaki kişilerin yapması gereken nedir?

A) Gusul abdesti
B) Namaz abdesti
C) Teyemmüm abdesti
D) Tavaf abdesti

15. Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan şeyler arasında yeralmaz?

A) Namazda konuşmak ve gülmek
B) Bir şey yemek veya içmek
C) Öksürüğü yok iken öksürmeye çalışmak
D) Rükuda ayaklarının üzerine bakmak

16. Önce niyet edilir, Allah’ü Ekber diyerek iftitah tekbiri alınır ve eller bağlanır. Ayakta sırasıyla veccehtü/sübhaneke, Eüzü besmele, Fatiha ve bir süre okunur. Allah’ü Ekber diye Secdeye varılır. Üç kez tesbihat yapılır…

Yukarıdaki anlatımda nerede hata yapılmıştır?
A) Önce niyet edilir.
B) Ayakta veccehtü okunur.
C) Secdeye varılır.
D) Üç kez tesbihat yapılır.

17. Sabah namazı 2 sünnet, 2 farz
Öğle Namazı: 4 Sünnet, 4 Farz, 2 Son sünnet
İkindi Namazı: 4 Farz, 2 Son sünnet
Akşam Namazı: 3 Farz, 2 Son sünnet
Yatsı Namazı: 4 Sünnet, 4 Farz, 2 Son Sünnet, Vitir

Yukarıda beş vakit namazın farz ve sünnet rekât sayıları verilmiştir. Bunlardan hangisi yanlıştır?

A) Sabah namazı
B) Öğle namazı
C) İkindi namazı
D) Akşam namazı

18. Cami ve cemaat adabıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A) Camide Kur’an okunuyor ve va’z yapılıyor ise dikkat ve saygı ile dinlemek
B) Kirli ayak ve çoraplarla camiye girmek
C) Camide yüksek sesle konuşmak
D) Camiye sol ayakla girmek

19. Aşağıdaki hangi durumda oruç bozulur?
A) Kan aldırmak
B) Kendi isteği olmayarak kusmak
C) Unutarak yemek içmek
D) Sigara içmek

20. Oruç kimlere farz değildir?
A) Müslüman kişilere
B) Akıllı kişilere
C) Erginlik çağına gelenlere
D) Buluğ çağına ulaşmamış olanlara

21. Dinen zengin sayılan Müslümanların her yıl mal ya da paralarının kırkta birini yoksullara vermelerine ne ad verilir?
A) Fitre
B) Zekât
C) Sadaka
D) Kurban

22. Belli zamanda, belirli yerleri özel bir şekilde dinen ziyaret etmeye …….. denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Namaz
B) Hac
C) Oruç
D) Zekât

23. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi kurban olarak kesilemez?
A) Koyun
B) İnek
C) Deve
D) Kaz

24. Allah’ın daveti üzerine Peygamberimiz bir gece Mekke’de Mescidi Haram’dan Mescidi Aksa’ ya götürülmüş, oradan Cebrail ile birlikte bütün gökleri aşarak “Sidretül ‘münteha” denilen makama yükseltilmiştir? Peygamberimiz (s.a.v) buradan daha ileriye gitmiş ve vasıtasız olarak Yüce Allah (c.c) ile görüşmüştür.
Bu mukaddes yolculuğun Mekke’den Kudüs’e kadar olan bölümüne ne denir?
A) İsrâ
B) Mîrac
C) Hicret
D) Sidretü’l-müntehâ

25. “İki nimet vardır ki insanların çoğu bunların değerini bilemez. Bunlardan biri sağlık diğeri ise….dir.
Hadisi şerifte boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Gençlik
B) Sevgi
C) Boş vakit
D) Merhamet

26. Aşağıdakilerden hangisi israf kapsamına girmez?
A) Musluk ve çeşmeden suyun boşa akması
B) Birçok kişiye yardımda bulunulması
C) İhtiyaç fazlası lamba yakılması
D) Tabağa yiyebileceğinden fazla yemek konulması ve artanın çöpe atılması

27. Baran: Peygamberler insanlara örnek olmuşlardır.
Nermin: Peygamberler Allah ile insanlar arasındaki elçilerdir.
Alper: Bütün peygamberlere kitap verilmiştir.
Berfin: Peygamberler insanları kötü davranışlardan uzaklaştırmak için çalışmışlardır.

Yukarıda bazı öğrencilere ait görüşlere yer verilmiştir. Hangi öğrencinin görüşü doğru olarak kabul edilemez?

A) Baran
B) Nermin
C) Alper
D) Berfin

28. Aşağıdakilerden hangisi ruhumuza karşı görevlerimiz arasında yer almaz?

A) Ruhumuzu asılsız ve yanlış inançlardan temizlemek
B) Doğru ve faydalı bilgilerle donatmak
C) Kötü düşünce ve çirkin huylardan arındırmak
D) Ruhumuzun bütün istek ve arzularına uymak

29. İnsanın ruhuna yerleşen alışkanlıklardır. Bu alışkanlıklar fazla düşünmeye gerek olmadan fiil ve davranışlarımızı meydana getirir.

Yukarıdaki tanım aşağıdaki hangi kavramın tarifidir?

A)Ahlâk
B) Din
C) İman
D)Kader
30. Aşağıdakilerden hangisi çocukların ana babasına karşı görevleri arasında değildir?

A) Onlara karşı daima güler yüzlü tatlı dilli olmak
B) Söz ve davranışlarla onları incitmemek
C) Onlardan izinsiz bir yere gitmemek
D) Hangi dinde olurlarsa olsunlar onların dinine girmek

31. Aşağıdakilerden hangisi milli birlik ve beraberliğimizin sağlanmasında üzerimize düşen görevlerden değildir?

A) Dargınlar barıştırılmalı
B) Tanışlarımıza karşı her işte ayrımcılık yapmalı
C) Allah için birbirimizi sevmeli
D) Ayrımcılık yapılmamalı

32. Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın “onlar ölü değil diridirler fakat siz farkında değilsiniz” dediği kişiler kimlerdir?

A) Şehidler
B) Gaziler
C) Esirler
D) Yaralılar

33. Aşağıdakilerden hangisi insanlara karşı ahlâki görevlerimizden değildir?

A) Selâmlaşmak
B) Dargın durmamak
C) Başkalarının kusurlarını araştırmamak
D) Yapılan kötülüğe aynı şekilde cevap vermek

34. Hz. Peygamber bir hadislerinde “ bir kadın bir kediyi hapsetmiş, kediye yiyecek, içecek vermemiş, kendi yiyeceğini arasın bulsun diye dışarıya da salıvermemişti. Hayvancağız bir süre sonra hapsedildiği yerde açlıktan ölmüştü. Kadın bu yüzden azaba uğradı ve cehenneme girdi” diye buyurmuşladır.

Yukarıdaki hadis de verilen mesaj nedir?

A) Hayvanlara suç işlediklerinde ceza vermek
B) Hayvanlara evlerde bakmak
C) Kedinin kutsal bir hayvan olduğunu belirtmek
D) Hayvan haklarına riayet etmek

35. “Bütün kötülüklerin anası olan ………..den sakının” hadisinde boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Kumar
B) İçki
C) Faiz
D) Yalan

36. Aşağıdakilerden hangisi misafire karşı başlıca görevlerimizdendir?

A) Misafiri asık suratla karşılamak
B) Onu uğurlamaya çıkmamak
C) Yanındaki çocuklara kızgın davranmak
D) Onu en iyi şeyle ağırlamak

37. Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim bu gecede peygamberimize indirilmiş, Hz. Muhammed’e peygamberlik bu gecede verilmiştir. Ramazan ayının 27. gecesi olan bu gece aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mevlid
B) Berat
C) Kadir
D) Regaib
38. Cami bölümlerinden hangisinin tanımı yanlış yapılmıştır?

A) Mihrab: Minarelerdeki ezan okuma yeri
B) Minber: İmamın Cuma ve Bayram hutbelerin okuduğu yer
C) Kürsü: Camilerde vaaz verilen yer
D) Minare: Ezan okunan yer

39. Elhamdü lillahi rabbi’l-âlemîn
Errahmânir’rahîm
Mâliki yevmi’d-dîn
……………………..
İhdina’s-sırâta’l-müstakîm

Yukarıda ayetleri yazılan fatiha sûresinin boş bırakılan kısmına aşağıdaki ayetlerden hangisi getirilmelidir?

A) Sırâtallezine enamte aleyhim
B) İyyâke na’budü ve iyyâke nesteîn
C) Ğayri’l-mağdûbi aleyhim
D) Vele’d-dâllîn

40. Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan şeylerden değildir?

A) Küçük tuvalet yapmak
B) Büyük tuvalet yapmak
C) Bayılmak
D) Ağlamak

41. Hz. Muhammed’in çocuklarının ismi hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A) Kasım, Abdullah, İbrahim, Rukiye, Ümmügülsüm, Fatıma
B) Kasım, Abdullah, İsmail, Rukiye, Üm mügülsüm, Fatih
C) Kasım, Ahmet, İbrahim, Reyhan, Ümmügülsüm, Fatıma
D) Kasım, Abdulmuttalip, İbrahim, Rukiye, Ümame, Fatıma

42. Miraç gecesi Peygamberimiz (s.a) yükseldiği yüce makamda Allah’a kavuşmuş, arada hiçbir vasıta olmadan ilahi vahye mazhar olmuştur. Bu makamda kendisine üç şey verilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında yer almaz?

A) Bakara sûresinin son iki ayeti
B) Ümmetinden Allah’a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi
C) Mi’raç hediyesi olarak beş vakit namaz
D) Ramazan orucu

43. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber efendimizin arkadaşları ile ilgili terimlerden değildir?

A) Ashap
B) Muhacir
C) Akabe
D) Ensar

44. Hz. Muhammed’e gelen ilk âyetlerin yeri, zamanı ve adı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Mekke-571, Fîl sûresi
B) Mekke-610, İhlâs sûresi
C) Medine-610 Alâk sûresi
D) Mekke-610 Alâk sûresi

45. “Hiç bir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha iyi bir miras bırakmış olamaz” sözüyle peygamber efendimizin vermek istediği mesaj aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Her baba çocuğuna mal bırakmalıdır.
B) Anne baba çocuğuna iyi terbiye vermelidir.
C) Çocuk için en değerli hazine güzel terbiyedir.
D) Manevi miras maddi mirastan daha değerlidir.

46. Hz. Peygamberin savaşlarının amaçları arasında yer almaz?

A) Savaşları saldırı maksatlı değildir.
B) İntikam maksadıyla gerçekleştirilmemiştir.
C) Savaşları düşman saldırılarını önlemek, müslümanların din, can, mal ve namuslarını korumaya yöneliktir.
D) Yapılan her saldırıyla en şiddetli biçimde karşılık vererek düşmanların gözlerini korkutmak amaçlıdır.

47. Hz. Muhammed (s.a)’in vefatından once son haccında arafatta yüzyirmi bin sahabiye okuduğu insan hak ve özgürlüklerinden bahsettiği konuşmasına …… denir?

A) Cuma hutbesi
B) Bayram hutbesi
C) Veda hutbesi
D) Akabe hutbesi

48. Hz. Peygamberin Mekke’den Medine’ye hicreti hangi tarihte gerçekleşmiştir?
A) 610
B) 620
C) 621
D) 622

49. İlk İslâm şehidi kimdir?
A) Hz. Sümeyye
B) Ammar
C) Hz. Hamza
D) Musâb b. Ümeyr

50. İlk Cuma namazı nerede kılınmıştır?
A) Mescid-i Haram
B) Cuma Mescidi
C) Dırar Mescidi
D) Beni Avf Yurdu

5_sinif_cevap_anahtari—————————————————————————————————————————-

 

9,10 ve 11. Sınıfların soru ve cevap anahtarı ;

1. Hz. Peygambere indirilen ilk vahiy Alâk sûresinin ilk beş âyetidir.

Aşağıdaki ayet meâllerinden hangisi ilk inen beş âyet arasında yer almaz?

A) Yaratan Rabbinin adıyla oku
B) Oku Rabbin kerem sahibidir.
C) Kaleme ve yazdıkların andolsun.
D) İnsana bilmediğini o öğretti.

2. Akıllı olmak – Hür olmak – Ergenlik çağına girmiş olmak – Sağlıklı olmak- Yol güvenliği bulunmak – Gerekli maddi gücü bulunmak
Yukarıda verilen şartların tamamı hangi ibadeti yerine getirmek için gereklidir?

A) Namaz
B) Hac
C) Oruç
D) Zekât

3. Aşağıdakilerden hangisi “Allah’ın Zâti Sıfatları” arasında yer alır?

A) Vücud
B) Hayat
C) Basar
D) Kudret

4. Biri insanların sağında, diğeri solunda bulunan, sağındaki insanın yaptığı iyilikleri solundaki ise kötülükleri yazan meleklerin isimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Münker-Nekir
B) Rıdvan-Malik
C) Kirâmen-Kâtibîn
D) İsrâfil-Mikâil

5. Aşağıdakilerden hangisi vahyin geliş şekilleri arasında yer almaz?

A) Yazılı metinler halinde vahiy
B) İlhâm yoluyla vahiy
C) Melek vasıtasıyla olan vahiy
D) Sadık rüya yoluyla vahiy

6. Peygamberler ……. sıfatına sahip kimselerdir. Kendilerine her hususta güvenilir. Kimseye asla hıyanet etmezler.

Yukarıda boş bırakılan yere peygamberlerde bulunması vacip olan sıfatlardan hangisi getirilmelidir?

A) Sıdk
B) Emanet
C) Fetânet
D) İsmet

7. Ahirete imanın faydaları arasında hangisi sayılamaz?

A) İnsana sorumluluk duygusu kazandırır.
B) Sonsuz bir hayata hazırlar.
C) İnsanı teselli eder üzüntüsünü azaltır.
D) Sadece ahireti düşünmeyi ve dünyadan uzaklaşmayı sağlar.

8. Aşağıda verilen Allah’ın subûtî sıfatlarından hangisinin anlamı yanlış verilmiştir?

A) Basar-Görmek
B) İrade-Dilemek
C) Tekvîn-İşitmek
D) Kelâm-Söylemek

9. “İnsanların hayırlısı, insanlara yararlı olandır” hadisi ile Hz. Peygamber aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmıştır?

A) Toplumsal dayanışma ve yardımlaşma
B) Bireysel başarı
C) Ekonomik kalkınma
D) Kavmiyetçiliği teşvik

10. Hz. Peygamberin dilinde “en hayır amel” aşağıdakiler hangisinde doğru biçimde ifade edilmiştir?

A) Hiç ölmeyecekmiş gibi yalnızca dünya için çalışmak
B) Yarın ölecekmişçesine yalnızca ahiret için çalışmak
C) Az da olsa devamlı ibadet
D) Hiç ara vermeden sürekli ibadet

11. Mustafa öğle namazını kılmak için caminin abdest alınan bölümüne oturdu. Kollarını sıvazladıktan sonra ilk önce Eüzü besmele çekerek ellerini yıkadı. Sonra her abdest organını üçer defa olmak üzere sırayla ağız, burun, kollar, yüz, kulak, başı mesh, boyun ve son olarak da ayaklarını yıkayarak abdestini tamamlamıştır.
Acaba Mustafa aşağıdaki organlarından hangisini yıkarken sıralamada hata yapmıştır?

A) Ağız burun
B) Kollar
C) Başı mesh
D) Ayakları yıkamak

12. Hz. Ömer bir gün dışarıda gezerken bir anne ile kızın konuşmasına şahit olmuştur. Kızın annesi süte su katıvermesi için kızından su getirmesini ister. Kız da süte su katmayı Hz. Ömer’in yasakladığını söyler. Bu yüzden kız getirmez. Annesi Hz. Ömer’in kendilerini görmediğini söyleyince kız : “Hz. Ömer görmese de Allah görüyor ya ” demiştir.

Yukarıdaki hikaye Allah’ın hangi sıfatından bahsetmektedir?

A) Semî
B) Basar
C) Kudret
D) Kelam

13. I. Dinimizce yapılması kesinlikle emredilenler
II. Peygamberimizin ibadet niyetiyle yaptıkları
III. Dinimizce yapılması kesin olarak yasaklananlar

Yukarıda verilen mükellefin hükümleri hangi seçenekte sırayla doğru verilmiştir?

A) Farz-Vacip-Sünnet
B) Haram-Helal-Mekruh
C) Farz-Sünnet-Haram
D) Sünnet-Müstehap-Haram

14. Ergenlik çağına ulaşan erkek ve kızların kendilerinde meydana gelen özel duruma hükmî kirlilik (cünüplük ve âdet hali) denir. Bu durumdaki kişilerin ibadet etmeden önce yapması gereken nedir?

A) Gusul abdesti
B) Namaz abdesti
C) Teyemmüm abdesti
D) Tavaf abdesti

15. Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan şeyler arasında yer almaz?

A) Namazda konuşmak ve gülmek
B) Bir şey yemek veya içmek
C)Öksürüğü yok iken öksürmeye çalışmak
D) Rükuda ayaklarının üzerine bakmak

16. Önce niyet edilir, Allah’ü Ekber diyerek iftitah tekbiri alınır ve eller bağlanır. Ayakta sırasıyla veccehtü/sübhaneke, Eüzü besmele, Fatiha ve bir süre okunur. Allah’ü Ekber diye Secdeye varılır. Üç kez tesbihat yapılır.

Yukarıdaki anlatımda nerede hata yapılmıştır?

A) Önce niyet edilir.
B) Secdeye varılır.
C) Ayakta veccehtü okunur.
D) Üç kez tesbihat yapılır.

17. Sabah namazı 2 sünnet, 2 farz
Öğle Namazı: 4 Sünnet, 4 Farz, 2 Son sünnet
İkindi Namazı: 4 Farz, 2 Son sünnet
Akşam Namazı: 3 Farz, 2 Son sünnet
Yatsı Namazı: 4 Sünnet, 4 Farz, 2 Son Sünnet, Vitir
Yukarıda beş vakit namazın farz ve sünnet rekât sayıları verilmiştir.

Bunlardan hangisi yanlıştır?

A) Sabah namazı
B) Öğle namazı
C) İkindi namazı
D) Akşam namazı

18. Peygamberimiz (s.a) kendilerine sordu.
Ey Kureyş topluluğu! Hakkınızda ne yapacağımı sanıyorsunuz.
Sen asil ve şerefli bir kardeşsin dediler.
Peygamberimiz burada da büyüklüğünü gösterdi.
Bu gün sizi kınamak yok. Hepiniz serbestsiniz buyurdu ve hepsini affetti.

Yukarıda anlatılan olay ne zaman yaşanmıştır?

A) Hayberin Fethi
B) Bedir Savaşı
C) Mekke’nin Fethi
D) Huneyn Savaşı

19. Aşağıdaki hangi durumda oruç bozulur?

A) Kan aldırmak
B) Kendi isteği olmayarak kusmak
C) Unutarak yemek içmek
D) Sigara içmek

20.Oruçla ilgili aşağıda verilen tanımlardan hangisi eksiktir?

A) Kaza: Bozulan orucun yerine günün gün oruç tutmaktır.
B) Fidye: Oruç tutmayanların ramazan ayı için bir fakire bir günlük fitre vermeleridir.
C) Keffâret: Bozulan bir gün orucun yerine iki ay veya altmış gün peş peşe oruç tutmaktır.
D) Oruç: Tan yerinin ağarmaya başlamasından akşam güneş batıncaya kadar yeme, içme ve karı koca ilişkisinde bulunmamaktır.

21. Aşağıdakilerden hangisinde zekât verilmesi gerekmeyen mallar zikredilmiştir?

A) Altın-Gümüş
B) Binek aracı-Kişinin evi
C) Sığır-Koyun
D) Ticaret malları-Arpa

22. Tevbe Sûresinin 60. Âyetinde Allah zekât verilecek sınıfları saymıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu sınıflardan değildir?

A) Yoksullara
B) Yolda kalmışlara
C) Borçlulara
D) Yetimlere

23. Cuma namazı şöyle kılınır: Önce dört rekât ……………….kılınır. Cami içinde ezan okunur. İmam minbere çıkarak ……………..okur. Sonra kamet getirilerek cuma namazının iki rekâtlık ………. cemaat hâlinde kılınır. Daha sonra dört rekât ……………kılınır.

Yukarıda Cuma namazının kılınışı verilmiştir. Boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Farz- Minber- Sünnet – Farz
B) Sünnet- Hutbe- Sünnet – Farz
C) Farz – Vaaz- Sünnet – Sünnet
D) Sünnet- Hutbe- Farz- Sünnet

24. Allah’ın daveti üzerine Peygamberimiz bir gece Mekke’de Mescidi Haram’dan Mescidi Aksa’ ya götürülmüş, oradan Cebrail ile birlikte bütün gökleri aşarak “Sidretül ‘münteha” denilen makama yükseltilmiştir? Peygamberimiz (s.a.v) buradan daha ileriye gitmiş ve vasıtasız olarak Yüce Allah (c.c) ile görüşmüştür.

Bu mukaddes yolculuğun Mekke’den Kudüs’e kadar olan bölümüne ne denir?

A) İsrâ
B) Mîrac
C) Hicret
D) Sidretü’l-müntehâ

25. “İki nimet vardır ki insanların çoğu bunların değerini bilemez. Bunlardan biri sağlık diğeri ise….dir.
Hadisi şerifte boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Gençlik
B) Sevgi
C) Boş vakit
D)Merhamet

26. Aşağıdakilerden hangisi hac ile ilgili terimlerden değildir?

A) İhram-Telbiye
B) İfrad-Temettu
C) Tuma’nîn, İstircâ
D) Vakfe-Sa’y

27. Baran: Peygamberler insanlara örnek olmuşlardır.
Nermin: Peygamberler Allah ile insanlar arasındaki elçilerdir.
Alper: Bütün peygamberlere kitap verilmiştir.
Berfin: Peygamberler insanları kötü davranışlardan uzaklaştırmak için çalışmışlardır.

Yukarıda bazı öğrencilere ait görüşlere yer verilmiştir. Hangi öğrencinin görüşü doğru olarak kabul edilemez?

A) Baran
B) Nermin
C) Berfin
D) Alper

28. Gelecekte bir işi yapacağına veya yapmayacağına dair yapılan yemindir. “Vallahî yarın dersime çalışacağım gibi.” Eğer yemin ettiği şeyi yapmazsa yeminini bozmuş olur. Bu durumda ceza olarak on fakiri giydirmek veya on fakire bir miktar para vermek veya peş peşe üç gün keffaret orucu tutması gerekir.

Yukarıdaki paragrafta hakkında bilgi verilen oruç çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yemin-i Lâğv
B) Yemin-i Mun’akıde
C) Yemin-i Gamus
D) Yemin-i Muaccel

29. İnsanın ruhuna yerleşen iyi ve kötü alışkanlıklardır. Ruhumuza iyi alışkanlıklar yerleşirse organlarımızın fiil ve davranışları iyi olur. Kötü alışkanlıklar yerleşirse davranışlar da kötü olur.
Yukarıdaki tanım aşağıdaki hangi kavramın tarifidir?

A)Ahlâk
B) Din
C) İman
D)Kader

30. Aşağıdakilerden hangisi çocukların ana babasına karşı görevleri arasında değildir?

A) Onlara karşı daima güler yüzlü tatlı dilli olmak
B) Söz ve davranışlarla onları incitmemek
C) Onlardan izinsiz bir yere gitmemek
D) Onların dinine girmek ve öğrettiklerini yapmak

31. Aşağıdakilerden hangisi milli birlik ve beraberliğimizin sağlanmasında üzerimize düşen görevlerden değildir?

A) Dargınlar barıştırılmalı
B) Müslüman olanlara öncelik tanınmalı
C) Allah için birbirimizi sevmeli
D) Ayrımcılık yapılmamalı

32. Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın “onlar ölü değil diridirler fakat siz farkında değilsiniz” dediği kişiler kimlerdir?

A) Şehidler
B) Gaziler
C) Esirler
D) Yaralılar

33. Aşağıdakilerden hangisi insanlara karşı ahlâki görevlerimizden değildir?

A) Selâmlaşmak
B) Dargın durmamak
C) Başkalarının kusurlarını araştırmamak
D) Yapılan kötülüğe aynı misliyle cevap vermek

34. Hz. Peygamber bir hadislerinde “ bir kadın bir kediyi hapsetmiş, kediye yiyecek, içecek vermemiş, kendi yiyeceğini arasın bulsun diye dışarıya da salıvermemişti. Hayvancağız bir süre sonra hapsedildiği yerde açlıktan ölmüştü. Kadın bu yüzden azaba uğradı ve cehenneme girdi” diye buyurmuşladır.

Yukarıdaki hadis de verilen mesaj nedir?

A) Hayvanlara suç işlediklerinde ceza vermek
B) Hayvanlara evlerde bakmak
C) Hayvan haklarına riayet etmek
D) Kedinin kutsal bir hayvan olduğunu belirtmek

35. Aşağıdakilerden hangisi ramazan orucunu başka zamanda tutmayı mübah kılan özürlerden değildir?

A) Yolcu olmak
B) Fiziksel engelli olmak
C) Gebe olmak
C) Hasta olmak

36. Tilâvet secdesi ile ilgili olarak aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

A) Allah’a saygıdır. Kur’anda ondört surede secde ayeti vardır.
B) Namazda okunursa direkt olarak secdeye gidilerek yapılabilir.
C) İstenildiği taktirde bir iki ayet sonra yapmış olduğu secde tilâvet secdesi yerine geçmiş olur.
D) Namaz sonrasında yapılan tilâvet secdesinde eller kaldırılır. Sonra kıyamda beklenir sonra secdeye gidilir.

37. Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim bu gecede peygamberimize indirilmiş, Hz. Muhammed’e peygamberlik bu gecede verilmiştir. Bu gece aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mevlid
B) Berat
C) Kadir
D) Regaib

38. Cami bölümlerinden hangisinin tanımı yanlış yapılmıştır?

A) Mihrab: Büyük camilerde müezzinlik yapılan yüksekçe yer
B) Minber: İmamın Cuma ve Bayram hutbelerin okuduğu yer
C) Kürsü: Camilerde vaaz verilen yer
D) Minare: Ezan okunan yer

39. Kul yâ eyyühe’l-kâfirûn
Lâ e’budü mâ ta’büdûn
Velâ entüm âbidûne mâ e’büd
……………………………………..
Velâ entüm âbidûne mâ eğbüd
Leküm dînüküm ve liyedîn

Yukarıda ayetleri yazılan Kâfirûn sûresinin boş bırakılan kısmına aşağıdaki ayetlerden hangisi getirilmelidir?

A) Lâ e’budü mâ ta’büdûne ma e’bud
B) Leküm dînüküm velâ entüm
C) Velâ ene âbidün mâ abettüm
D) Velâ entüm abidün ma abüd

40. Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan şeylerden değildir?

A) Delirmek
B) Sarhoş olmak
C) Bayılmak
D) Geğirmek

41. Hz. Muhammed’in çocuklarının ismi hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A) Kasım, Abdullah, İbrahim, Rukiye, Ümmügülsüm, Fatıma
B) Kasım, Abdullah, İsmail, Rukiye, Üm mügülsüm, Fatih
C) Kasım, Ahmet, İbrahim, Reyhan, Ümmügülsüm, Fatıma
D) Kasım, Abdulmuttalip, İbrahim, Rukiye, Ümame, Fatıma

42. Miraç gecesi Peygamberimiz (s.a) yükseldiği yüce makamda Allah’a kavuşmuş, arada hiçbir vasıta olmadan ilahi vahye mazhar olmuştur. Bu makamda kendisine üç şey verilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında yer almaz?

A) Bakara sûresinin son iki ayeti
B) Ümmetinden Allah’a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi
C) Mi’raç hediyesi olarak beş vakit namaz
D) Ramazan orucu

43. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber efendimizin arkadaşları ile ilgili terimlerden değildir?

A) Ashap
B) Muhacir
C) Akabe
D) Ensar

44. Hz. Muhammed’e gelen ilk âyetlerin yeri, zamanı ve adı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Mekke-571, Fîl sûresi
B) Mekke-610, İhlâs sûresi
C) Medine-610 Alâk sûresi
D) Mekke-610 Alâk sûresi

45. “Hiç bir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha iyi bir miras bırakmış olamaz” sözüyle peygamber efendimizin vermek istediği mesaj aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Her baba çocuğuna mal bırakmalıdır.
B) Anne baba çocuğuna iyi terbiye vermelidir.
C) Çocuk için en değerli hazine güzel terbiyedir.
D) Manevi miras maddi mirastan daha değerlidir.

46. Hz. Peygamberin savaşlarının amaçları arasında yer almaz?

A) Savaşları saldırı maksatlı değildir.
B) İntikam maksadıyla gerçekleştirilmemiştir.
C) Savaşları düşman saldırılarını önlemek, müslümanların din, can, mal ve namuslarını korumaya yöneliktir.
D) Yapılan her saldırıyla en şiddetli biçimde karşılık vererek düşmanların gözlerini korkutmak amaçlıdır.

47. Hz. Muhammed (s.a)’in vefatından once son haccında arafatta yüzyirmi bin sahabiye okuduğu insan hak ve özgürlüklerinden bahsettiği konuşmasına …… denir?

A) Cuma hutbesi
B) Veda hutbesi
C) Bayram hutbesi
D) Akabe hutbesi

48. Peygamberlik Allah tarafından insanlar arasından seçtiği kullarına verdiği kutsal bir görevdir. Onlar Allah tarafından vahiy meleği aracılığıyla kendilerine bildirilen ilahi buyrukları yapıp insanlar bildirmekle görevlidirler. Her şartta görevini bihakkın yerine getiren Peygamberler kendilerine inanmayanlara olağanüstü olaylar göstermişlerdir.

Peygamberlik kurumunu tanımlayan yukarıdaki paragrafta aşağıdaki mesajlardan hangisi çıkarılamaz?

A) Peygamberlik Kesbî değil Vehbîdir.
B)Peygamberler inanmayanlara mucizeler göstermişlerdir.
C) Peygaberler görevleri esnasında asla tebliğ yapmamışlardır.
D) Peygamberler vahiy meleği aracılığıyla vahiy almışlardır.

49. Müslümanların takvim başlangıcı olarak kabul ettikleri olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Peygamberin Hicreti
B) Veda Haccı
C) Akabe Biatı
D) Hz. Peygamberin Vefatı
50. İlk Cuma namazı nerede kılınmıştır?
A) Mescid-i Haram
B) Beni Avf Yurdu
C) Dırar Mescidi
D) Cuma Mescidi

9-sinif-cevap

Etiketler: / / / /

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
Nusaybin Belediyesine kayyum atandı
İçişleri Bakanlığı 28 belediyenin listesini açıkladı. Nusaybin Belediyesine de kayyum atandı.
Nusaybin kuzeyinde 7 ton amonyum nitrat bulundu!
Mardin Valiliği, gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında Nusaybin'in kuzeyinde 7 ton amonyum nitratın ele geçirildiğini açıkladı.
Nusaybin Spor Kompleksi Projesi bitme aşamasında
Nusaybin Belediyesi Spor Kompleksi Projesi’nde bitme aşamasına geldi. Projede gelinen aşamaya dair açıklama yapan Belediye Eşbaşkanı Kaya ve Kok, “Nusaybinli...
Valilikten “çatışma” açıklaması
Mardin Valiliği Nusaybin'de çıkan çatışmayla ilgili bir basın duyurusu yayınladı.
Kaya; ‘Nusaybin yeniden Nisêbîna rengîn olacak’
Nusaybin’de 134 gün süren sokağa çıkma yasağının kısmi olarak kaldırılmasının ardından ilçeye gelen heyetler ve Nusaybin Belediye Eşbaşkanı Sara Kaya...
Ahmet Türk ; “Tepki haberleri gerçeği yansıtmıyor”
Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, Nusaybin’e yaptığı ziyarete ilişkin bazı basın yayın organlarında yer alan “Nusaybin esnafından Ahmet...
600 aileye gıda yardımı
Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanlığı ve Nusaybin Belediyesi, geri dönüşlerin başladığı Nusaybin ilçesinde ilk etapta 600 aileye gıda...
Gani Bilge : “Esnafı yanlış bilgilendirmeyin”
Nusaybin Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Abdulgani Bilge, sıkıntı olmayan bölgelerde bulunan iş yerleri için temizlik maksadıyla izin aldıklarını, ancak...
Dikkat : güvenliğiniz için tellerle çevrili mahallelere girmeyin
Sokağa çıkma yasağının 129 güne girdiği Nusaybin’de ‘Tellerle çevrili’ mahallelere girilmemesi uyarısı yapıldı.
Nail Şimşek Aydıntepe’ye tayin oldu
Nusaybin Gıda, Tarım ve Hayvancılık ilçe müdürlüğünde görev yapan Nail Şimşek'in tayini, Bayburt'un Aydıntepe ilçesine çıktı.
Nusaybin’de selalar okundu
Darbe girişiminin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye'ye çağrıda bulundu. Nusaybin camilerinden sela sesleri yükseldi.
Nusaybin’de sokağa çıkma yasağı kaldırılıyor
Nusaybin Kaymakamlığı, Abdulkadirpaşa, Fırat, Yenişehir, Dicle, Kışla ve Zeynel Abidin mahalleleri hariç olmak üzere sokağa çıkma yasağının 19 Temmuz 2016...
“Nusaybin afet bölgesi olarak ilan edilsin”
Nusaybin Düşünce-Der Başkanı Metin Kardaş, 5 aydır sokağa çıkma yasağının sürdüğü ilçenin afet bölgesi olarak ilan edilmesini istedi.
Gani Bilge’den hassasiyet çağrısı
Nusaybin Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Abdulgani Bilge, Nusaybinli vatandaşların mağdur olmaması için ticari araçlara hassasiyet çağrısında bulundu.
Valilikten “Cevizlik” açıklaması
Mardin Valiliği, Cevizlik Jandarma Karakolu'na yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaptı.